Çocuğun Vücut Gelişimi

Vücutça gelişme,bebeklik döneminden sonra eski hızıyla sürmez.Yeni doğmuş bebeğin kilosu,4-6 hafta sonra iki katına çıkar,oysa,küçük çocuğun kilosu iki misline ancak yaklaşık 5-6 yıl sonra çıkar.

Çocuğun boyu da 3-4 yıl içinde doğduğu zaman ki boyunun iki katına ulaşır.Küçük çocuğun,boy uzunluğunun tekrar iki misline ulaşabilmesi yaklaşık iki yaşından on iki yaşına kadar süren bir döneme ihtiyaç gösterir.

Bebeklik döneminde ,çocuğun boy ve kilosu, doğumdan önceki kadar hızla arttığı dönem artık kapanmıştır.

Bebeğin doğduğu anda henüz tam gelişmemiş olan organ sistemleri,bu bir yıl içinde çocuğun ihtiyaçlarına ve çevre ağırlıklarına geniş ölçüde uyabilecek şekilde olgunlaşır.