Çocuklarda Zihinsel ve Ruhsal Gelişim

Çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişmesi aynı ölçüde olmaz.Birdenbire yeni şeylerin öğrenildiği,yeni ihtiyaçlarla ilgilerin ortaya çıktığı dönemler vardır.

Bu ilgiler ve ihtiyaçlar,gelişmenin daha dikkatli ve yavaş olduğu ,öğrenilen elde edilen bilgilerin yerleştiği,üzerinde işlendiği daha uzun süreler içinde çözümlenebilir.

Birinci yılın sona ermesiyle,doğumdan önceki büyüme hızına yakın bir hızla süren gelişme dönemi de kapanmış olur.Yaşamın bu ilk döneminin amacı ,doğumdan oluşmuş,ancak çalışma sistemini geliştiremeyen vücut ve duyu organlarına, özellikle,hareket organlarına alışkanlık kazandırmak ve bu organların çevreye uymasını sağlamaktır.

Böylece yeni gelişme dönemine girmek için sağlam bir temel oluşturulmuş olur.Bu çocukluk dönemi,önemli gelişmelerle doludur.